Informacja o naszej działalności

O działalności miserere.pl informujemy:

 • w reklamach,
 • w innych mediach katolickich, dzięki programowi współpracy z organizacjami katolickimi,
 • poprzez działania handlowe, sprzedaż w sklepie internetowym, na allegro i in. portalach,
 • poprzez organizowane konkursy,
 • poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach i uroczystościach kościelnych – reportaże, spotkania,
 • poprzez akcje informacyjno-ewangelizacyjne,
 • poprzez własne strony na portalach społecznościowych (facebook), poprzez prowadzone spotkania.


Swoją ewangelizacyjną misję spełniamy m.in. poprzez:

 • publikację treści i innych materiałów o charakterze katolickim (artykuły, bieżące wiadomości z kraju i ze świata, reportaże, wywiady, publikację zdjęć i zapisów video),
 • działania interaktywne (dział z rozbudowanym serwisem społecznościowym, forum, wizytówki parafii, możliwość dodawania komentarzy i ocen do informacyjnego działu portalu, pytania i odpowiedzi na temat wiary, dział ogłoszenia, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, zaproszenia na ważne wydarzenia i uroczystości w kraju(na podstawie nadesłanych informacji), kanał RSS, udostępnianie plików: tekstowych, graficznych, dźwiękowych, filmów; tapet i aplikacji, sklep internetowy, prelekcje i organizowane spotkania.


Naszą witrynę wyróżnia duża interaktywność:

 • komunikujemy się z naszymi użytkownikami oraz umożliwiamy im kontakt między sobą,
 • odwiedzający nasz portal mogą reagować na zawarte w nim artykuły i zdjęcia,
 • umożliwiamy dodawanie komentarzy i opinii,
 • udostępniamy forum i część społecznościową,
 • odpowiadamy na zadawane pytania dotyczące wiary,
 • na podstawie zaproszeń przysłanych nam przez czytelników informujemy o organizowanych w kraju uroczystościach ważnych w życiu Kościoła,
 • udostępniamy pliki do pobrania,
 • zamieszczamy materiały przysłane przez naszych użytkowników,
 • udostępniamy miejsce do dodawania ogłoszeń.

Powyższe działania portalu mają za zadanie zachęcić jak największa liczbę osób do aktywności na naszych stronach.

Kategoria Karty